WARTOŚCI REZERW

Wartości rezerw dewizowych i pieniędzy przeciwstawiał właściwą wartość materiału, któ­ra mieści się w pojęciu kwalitetu. Toteż gro­madzenie w bankach złota i innych metali pro­ponował zastąpić mistrzowskimi dziełami wszel­kich zawodów. Dzieła te stanowiłyby stałe wzorce wartości i byłyby katalizatorami możli­wości i osiągnięć pracy ludzkiej.Aczkolwiek szczegółowy pod jednymi wzglę­dami, a ogólny tylko pod innymi, projekt prze­budowy świata człowieczego Yvesa Kleina był nie mniej utopijny niż Malewiczowska czy Mondrianowska koncepcja, i nie mniej niż tamte irrealny i oparty ina metafizycznych sfe­rach ludzkiego pojmowania świata. Podobnie też jak tamte programy opierał się na dążeniu i nadziei na głębokie przeobrażenie mentalno­ści ludzkiej.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone