WĄSKI KRĄG SPRAW

Ograni­czeni do wąskiego kręgu spraw czystego  eks­perymentu malarskiego, wyciągali wnioski me z linii impresjonizmu, lecz realizowali cezannowskie przesianie, a i to właściwie w trzech tylko punktach rozległego i odkrywczego pro­gramu wielkiego samotnika z Aix: jego obser­wacji o podstawowej stereometrycznej struktu­rze wszystkich przedmiotów widzialnego świa­ta, jego .naginania natury do kompozycyjnych wymogów obrazu i — co najistotniejsze’ —”je­go odkrycia nowej przestrzeni, wynikającej z analizy zespołu obiektow, który oglądany być może z kilku naraz różnych punktów spojrze­nia. Nie kontynuowali natomiast niczego, co było u Cezanme’a związane w sposób bezpo­średni z impresjonizmem: ani jego odkryć w dziedzinie koloru, ani ogólnego ustosunkowa­nia do kadru rzeczywistości.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone