WAŻNA SPRAWA

A zatem wedle Kandinsky’ego sztuka jest sprawą nieporówna­nie ważniejszą i głębszą niż tylko analiza i roz­ważanie konstrukcji dzieła, a także niż aktual­ność wydarzeń historycznych. Sztuka odgrywa rolę metafizyczną, jak u Hegla. Stanowi też wyraz metafizycznych, a więc trudnych nawet do nazwania i nie mieszczących się w codzien­ności pojęć, których językiem obrazów przed­miotowych nie sposób oddać. Dlatego począł twórca szukać i odkrył mowę znaków równie uniwersalisty cznych jak jego idea, a zatem do tej idei adekwatnych. Jeżeli z kolei Delaunay — uczeń impresjoni­stów i Gauguinowskiej Szkoły z Pont-Aven — doszedł do abstrakcji, to nie dzięki kubizmowi, z którym łączony jest w sposób nie dość chyba uzasadniony, ale także dzięki własnej swojej idei: nadrzędnej i dostatecznie wyabstrahowa­nej a powszechnej, by szukała sobie wyrazu poza sferą potocznie oglądanej rzeczywistości.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone