WŁAŚCIWOŚCI PRZEKAZU

Gdy tak przeanalizowane zostały ogólne wła­ściwości przekazu sztuki geometrycznej jako ca­łościowo pojętego rzędu zjawisk i szczególne ce­chy przesłania mieszczących się w jego obrę­bie poszczególnych rodzajów tych zjawisk i gdy przy próbie porównania okazuje się, że jedne i drugie z tych właściwości nakładają się na siebie niesprzecznie — pozostaje zastanowić się nad relacjami trzeciego piętra: miejscem w dziele sztuki geometrycznej przekazu indywi­dualnej refleksji. Wbrew odczuciu dostatecznego już nagroma­dzenia elementów czy motywów przesłania, po­chodzących z samego już rzędu zjawisk i ich zróżnicowanych rodzajów, miejsce przekazu re­fleksji indywidualnej, a więc odrębnej, nadają­cej dziełu znamię niepowtarzalności, jest nie­zmiernie potrzebne i ważne.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!