WŁASNE POLE WIDZENIA

Artysta, który posiadł własne widzenie świata jako uniwersum i świata jako mieszka­nia człowieka w sensie jednostki i człowieka w sensie ludzkości, dla tych swoich pojęć i przemyśleń problemów bliskich i odległych szuka sposobu przekazu, szuka odpowiednich mediów. Artysta tak bogaty, a więc tak wiele mający do przesłania, nie może się posłużyć mową innych twórców. Musi stworzyć własną. Ula takich też, prawdziwych artystów nie mo­gło i nie może także dzisiaj być interesujące sięganie po sposoby wypowiedzi innych twór­ców z tego czy innego kontynentu. Może na-‚ tomiast być dla nich fascynujące zetknięcie ze sposobami myślenia ludzi z innych obszarów Kultury. laką tez inspirującą i pomocną w od­kryciach rolę odegrało zetknięcie artystów eu­ropejskich i amerykańskich XX wieku z filo­zofią indyjską i buddyzmem zen, ze sztuka tantryczną  czy z kaligrafią dalekowschodnią, jak również z rewelacjami naukowymi fizvki zmieniającymi poglądy na problemy materii’ i energii, czasu i przestrzeni, a zatem ontolosii i metafizyki.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone