WŁASNY LAUREAT

Warszawa za pracę pt. „Hola infrastruktury re¬kreacyjno-sportowej w stymulowaniu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym — na przykładzie badań dzielnicy Praga-Północ w Warszawie”.A więc mamy własnego laureata konkursu „Dyplom dla War^ szawy”! Okazuje się, że sprawy wychowania fizycznego i spor¬tu mogą mieć poważny, praktyczny, społecznie znaczący wymiar. Ze potrafimy niekiedy określić znaczenie kultury fizycznej dla społeczeństwa w soosób bardziej przekonywający niż np. uczy¬nili to w sferze profilaktyki zdrowotnej młodzi medycy (któ¬rych prace zapewne rywalizowały z pracą;AWF). Byłoby oczy¬wiście naiwnością sądzić* że urządzenia sportowe dla dzieci, mo¬gą zastąpić poradnie i przychodnie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!