WYCIĄGNIĘCIE WNIOSKÓW

Bohr wyciągnąć ostateczne wnioski z mechani­ki kwantowej i przekroczyć próg, którego dotąd nie umiano przekroczyć wskutek trakto­wania rzeczywistości deterministycznie, statycznie — jako mechanicznego układu niezależnych od siebie cząstek: zgodnie z prze­świadczeniem większości europejskich syste­mów filozoficznych. Dla podkreślenia wagi, jaką przykładał do wpływu chińskiego syste­mu myślowego na jego naukowe koncepcje, -=przyjął Bohr za swój herb symbole jin i jang.Hipoteza o mniej lub bardziej bezpośrednim wpływie myśli dalekowschodniej i wzorców tantrycznej sztuki abstrakcji geometryczne! na narodziny języka geometrii w malarstwie rzezbie europejskiej jest równie uprawniona co utrzymywanie, że europejscy twórcy do tej mowy znaków^ wyrażającej pojęcia doszli sami.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone