WYDOBYCIE W OBRAZACH

Jakby wiwisekcji dokonując na przedmiocie — w fazie anali­tycznej odrzucali wszelkie tło, rozpatrywali przedmiot w pełnej izolacji od innych. Utrzy­mywali go w stanie statycznym, obchodząc dookoła i rozkładając w rozdrobnionych rzu­tach na płaszczyźnie obrazu. Wyzuli go z barwy, by penetrować po kawałku jego po­wierzchnię widzialną w potocznym oglądzie. Każdy z przedmiotów, nawet w owej fazie naj­większego odrealnienia, zwanej hermetyczną, był tylko przedmiotem w swej zewnętrznej formie. Nigdy nie została wydobyta w obra­zach kubistycznych wewnętrzna istota malo­wanego obiektu: ani w jej dramacie, ani odrębności, ani nawet w sensie podstawowej struktury.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!