WYKONANIE PROPOZYCJI

Wykonanie, propozycji minimal-artu, prze­prowadzane nie przez projektującego artystę, ale wedle jego szkicu, metodą przemysłową! pogłębiło tę sytuację. Jeśli jednak nawet twór­cy minimal-artu w pamiętnych latach sześć­dziesiątych, na których zaciążyła — zresztą nie bez ich w tym udziału — moda na trakto­wanie samego medium jako przekazu, sztuki jako sztuki i niczego więcej, nie starali się swymi pracami niczego przekazać, to i tak w kontekście przeobrażeń w ludzkim świecie, w ludzkim myśleniu i w dziejach sztuki — rea­lizacje minimal-artu są przesłaniem. W tym przypadku McLuhanowska konstatacja, że przekaźnik sam jest przekazem, znajduje po­twierdzenie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone