WYNALAZEK HOLOGRAFII

Wynalazek holografii pozwo­lił na stwierdzenie nieograniczonych zbieżności wyobraźni twórczej malarzy sztuki informel z efektami osiąganymi w tej technice fotogra­ficznej. Można więc, konkludując, stwierdzić, że w malarstwie informel nastąpił mniej lub bardziej uświadomiony przez artystów zwrot do rzeczywistości w tych jej obszarach, które niedostrzegalne są w potocznym doświadczeniu oka, ale dostępne oczom uzbrojonym w nowo­czesny sprzęt techniczny, jak mikroskopy elek­tronowe czy emulsje fotograficzne czułe na niewidzialne promienie podczerwone itp.Malarstwo materii wzbogaciło repertuar ele­mentów rzeczywistości w sztuce — obok od­krytych już wcześniej rejonów mikrokosmosu również o makrokosmos i powszedniość.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone