Z RÓŻNYCH OBSZARÓW

Wy­wodzą się bowiem z różnych obszarów spekula­cji i refleksji i stanowią twory artystów o z gruntu odmiennych postawach. Łączy je wszak­że podstawowy czynnik: są wykładnią stano­wisk myślowych, rozważań i ich konkluzji, któ­re więcej mają wspólnego z rejonem filozofii niż sztuki w jej tradycyjnym rozumieniu.Nie znaczy to jednak, by artyści współcześ­ni zajęli miejsce należne filozofom w sensie budowania zamiast nich spójnych filozoficznych systemów. Nie parają się oni bowiem tworze­niem całościowych konstrukcji naukowych o lo­gicznych współzależnościach między ontologią, etyką i estetyką ani rozwiązywaniem szczegó­łowych zagadnień po parcelacji, jaka dokonała się w filozofii po Heglu. Nadto zaś język filo­zofów jest językiem dyskursywnym, język zaś, którym posługują się twórcy sztuki dzisiejszej, należy przeważnie do obszaru wyobraźni wi­zualnej.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!