ZADANIE SYSTEMÓW INFORMACJI

Toteż w literaturze zwraca się coraz więcej uwagi na konstrukcję właściwych systemów informacyjnych, które dostar­czałyby danych antycypujących możliwe problemy, będące przedmiotem decyzji, brały pod uwagę działanie w warunkach niepewności i uwzględniały koszty zdobycia informacji. Ważne jest także, aby zapewniały one dodatni bilans między wysiłkiem włożonym w gromadzenie danych a efektami bieżącej działalności.  Zadaniem sys­temów informacji jest:  wyeliminowanie błędnych decyzji,  redukcja kosztu tzw. odroczonych decyzji,   zmniejszenie strat informacyjnych, wyeliminowanie błędnych informacji,zwiększenie szybkości analizy problemów i podejmowania decyzji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!