ZAKRES BADAŃ RYNKU

Analiza sytuacji rynkowej i trendów sprzedaży,  analiza kanałów dystrybucji i zachowania się pośredników, badanie reakcji konkurentów na poszczególne działania przedsiębiorstwa, instytuty i agencje zajmujące się zawodowo gromadzeniem informacji,   banki i instytucje kredytowe  analiza gospodarki finansowej i rentowności przedsiębiorstwa.Zakres badań rynku w poszczególnych przedsiębiorstwach jest różny i zależy od charakteru ich działalności. Współczesne firmy kapitalistyczne prowadzą obecnie te badania w szerokim zakresie. Jak podaje Ph. Kotler wśród analizowanych prze­zeń 1660 spółek amerykańskich 41% prowadziło badania nad trendami ekonomicz­nymi, 47% badania nad produktem, 47,3% analizowało trendy sprzedaży, 35% prowadziło badania nad reklamą.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone