ZAMIAST INGEROWAĆ W DECYZJE

Zamiast ingerować bezpośrednio w decyzje cenowe, centralny organ gospodarczy mógłby pośrednio — i jak się wydaje z większym skutkiem — oddziaływać na ceny. Aby to było możliwe konieczne jest stworzenie takich struktur podmiotowych rynku (ilość podmiotów działających na danym rynku, ich wielkość), które wyzwalałyby mechanizm rywalizacji pomiędzy podmiotami. System cen w tych warunkach będzie celem rywalizacji ekonomicznej pomiędzy dostawcami. Pogląd taki pojawia się coraz częściej w naszym piśmiennictwie ekonomicznym.