ZBIÓR INFORMACJI

Podsystem informacji rynkowej jest zatem zbiorem informacji, których treść, strukturę, zasięg i zakres wyznaczają potrzeby i możliwości podmiotów rynkowych. Konstruując podsystem informacji rynkowej dany podmiot gospodarowania musi uwzględnić następujące przesłanki:   strukturę decyzji podejmowanych przez kierownictwo, strukturę informacji niezbędnych do podjęcia tych decyzji,   źródła infomacji i sposób ich powiązania z danym systemem informacji rynko­wych, sposób gromadzenia, selekcji i przetwarzania informacji, określenie postaci informacji niezbędnych dla decydentów,  sposób zarządzania podsystemem informacji rynkowej. Niezbędność budowy podsystemów informacji rynkowej w ramach systemu marketingowego wynika stąd, że instrumenty i działania marketingowe nie są zbio­rem niezależnych od siebie elementów.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone