ZE ZROZUMIENIEM

Ze zrozumieniem i skorzystaniem z lekcji Malewicza, mniej spójnego zarówno w sprzecznych niekiedy wypowiedziach, jak również mniej konsekwentnego w etapach rozwojo­wych twórczości, miał Klein znacznie więcej trudności. Jego własna twórczość okazała się w rezultacie jednak w większym stopniu kon­tynuacją idei Malewicza niż Mondriana. Okres błękitu,a potem bieli, by na koniec dojść do całkowitej pustki, zostały wytyczone tak przez dzieło, jak przez rozważania autora Białego kiuadratu na białym tle. W prowadzonym przez Kleina pamiętniku zatytułowanym Mon Livre przytaczał artysta w kontekście swych rozważań nad związkami własnej sztuki ze sztuką Malewicza wypowiedź rosyjskiego twór­cy: „Barwa nieba została zwyciężona przez su- prematyzm i stała się bielą, ową bielą, która przedstawia byt — istotę nieskończoności, przezwyciężyłem delikatny podkład zabarwio­nego nieba, starłem barwę i schowałem w cza­rodziejski worek, i zawiązałem węzeł […] wznieście się w powietrze, przed wami rozta­cza się bezkresna, wolna nieskończoność”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!