ZNALEZIENIE ODPOWIEDZI

W dążeniu do znalezienia pełnej odpowiedzi trzeba wciąż na nowo zadawać tobie pytanie* dlaczego, dlaczego, dlaczego? Wszystkie próby dotąd zaproponowanych wyjaśnień wydają się cząstkowe o tyle, o ile dotyczą tylko niektó­rych artystów lub nawet niektórych tylko po­zycji z wielości ich dokonań. Istnieje wszakże jedno wyjaśnienie, które wydaje się prawdą uniwersalną; obejmuje bowiem całą powojenną działalność twórców poszukujących, a więc i analizowany tutaj nurt bezpośrednich zbliżeń z rzeczywistością: obok wspomnianej już ten­dencji do obiektywizacji — wyrzeczenie się estetyzmu. Oznacza to uporczywe dążenie do przekazywania idei kodem najbardziej skutecz­nym: dobrze, jeśli też maksymalnie lapidar­nym.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!